Spoľahlivosť a flexibilita

Staviame na úzkych kontaktoch so sieťami aj lokálnymi distributérmi. Naša práca nekončí pri zalistovaní produktov v sieťach či na nezávislom trhu. Zabezpečujeme aj komplet merchandising, starostlivosť u zákazníka, aby umiestnenie a prezentácia tovaru prinášala čo najväčší obrat.

Superior cukrovinky

Naše služby

budovanie distribúcie

Staviame na úzkych kontaktoch. V rámci logistiky spolupracujeme s logistickým centrom Opal Fytos.

merchandising

Zakladáme si na kvalitnej prezentácii tovaru so zameraním na pokladničnú zónu.

starostlivosť o značku

Zabezpečujeme budovanie značky a marketingové aktivity na podporu predaja.

Máte záujem o spoluprácu?

Sme otvorení každej férovej obchodnej spolupráci. Radi s Vami preberieme Vaše potreby a naše možnosti.

Našim cieľom je prinášať efektívne distribučné riešenia, ktoré povedú k zmysluplnej spolupráci a spokojnosti oboch strán.